El món té davant, actualment, grans reptes: la lluita contra el canvi climàtic, l’eradicació de la pobresa o la lluita contra les desigualtats, entre d’altres. La comunitat internacional va fixar a la històrica cimera de Nacions Unides de 2015 l‘Agenda d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 per tal d’assolir en aquesta data un món més just, sostenible i pacífic. 

El document pivota sobre cincs eixos: la urgència de l’acció, el potencial transformador dels ODS, el seu caràcter global, el fet que són indivisibles (cal desenvolupar-los tots per arribar a un món més just, sostenible i pacífic) i que cal fer tot el procés de manera equilibrada entre les fites econòmiques, socials, ambientals, educatives… 

A diferència dels Objectius del Mil·lenni, vuit propòsits de desenvolupament humà proposats pel 2000, els ODS no es focalitzen en els països en vies de desenvolupament sinó que volen donar la responsabilitat a tots els països del món posat que tot els problemes estan interconnectats i s’ha d’abordar des de tots els estats membres. 

En el marc de la XXIII Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de l’Esplai, celebrada el 8 de febrer d’enguany a Centre Esplai, es va desenvolupar un grup de reflexió entorn la importància dels ODS per a la nostra tasca diària i comunitària. Entre les 63 participants del grup es va realitzar una consulta entorn la importància dels diversos Objectius de Desenvolupament, essent el resultat la gràfica següent: 

Les entitats del Tercer Sector tenim un paper rellevant i actiu en l’assoliment d’aquests objectius, i l’exercim des de diferents rols: com agents transformadors de primera línia de l’acció, com catalitzadors de la participació i de la sensibilització de la societat, i com a motors de nous projectes i de propostes innovadores. Som protagonistes decisius en el que fem i el que som, però especialment també, per la mirada i l’enfocament que aportem.  

L’Agenda 2030 esdevé una oportunitat única per a la consecució dels Drets Humans de totes les persones del món, des d’una gestió responsable dels límits del planeta. És una oportunitat per analitzar les desigualtats que genera el desenvolupament, corregir pràctiques que exclouen i resoldre el repartiment injust que obstaculitza el progrés. 

Som agents actius i no neutres en l’assoliment de l’Agenda 2030. Més que mai necessitem posar en valor el treball de les entitats en la consecució dels ODS, però especialment, necessitem abanderar els objectius i enfortir la nostra acció.