10 coses valuoses que els esplais aportem a la societat

PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA I CIUTADANIA ACTIVA

Som escoles de ciutadania perquè fomentem que els nois i les noies s’impliquin en els seus barris, participin de projectes col·lectius i es comprometin socialment.

BENESTAR SOCIAL I QUALITAT DE VIDA

Col·laborem en la vertebració del territori i actuem com a motors de dinamització comunitària als barris, pobles i ciutats…

IDENTITAT CATALANA

Incidim en l’extensió i normalització de la cultura catalana (aspectes lingüístics, divulgació de patrimoni, descoberta de valors naturals del país, etc..

INCLUSIÓ SOCIAL I PREVENCIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ

Actuem com a motors de prevenció de la marginació i exclusió social, fent èmfasi en la igualtat de gènere i l’equitat, oferint activitats i projectes que ajuden als nois i noies a trobar el seu lloc i respectar el dels altres…

SALUT I CONSCIÈNCIA AMBIENTAL

Fomentem estils de vida saludable en el sentit més holístic de la paraula: envers un mateix, envers l’entorn, envers els altres, etc.

INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Creem espais on les persones amb discapacitat troben un lloc acollidor i oportunitats de relació amb altres persones amb o sense discapacitat.

LIDERATGE I EMPODERAMENT JUVENIL

Proporcionem espais d’inserció crítica del jovent cap a la responsabilitat a tercers, cap a la realització de projectes i envers el voluntariat.

CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, ESCOLAR I FAMILIAR

Aportem solucions de valor educatiu i associatiu afegit en temps no coberts per l’escola o la família (vacances escolars, caps de setmana, o tardes després de l’escola).

PREVENCIÓ DEL FRACÀS ESCOLAR

Actuem sobre la motivació, les habilitats socials i de convivència i contribuïm directament o indirecta a reforçar coneixements instrumentals que els nois i noies treballen a l’aula.

DRET A UN LLEURE EDUCATIU DE QUALITAT

Impulsem l’educació en valors en el temps lliure, educació transformadora perquè aporta alternatives de vida i d’oci. Vetllem pel reconeixement del lleure en tant que és un dret bàsic dels infants reconegut per la Convenció dels Drets de l’Infant.

“Som teixit associatiu ric i divers, som un dels motors principals de la dinamització comunitària dels barris, participem de l’extensió de la cultura popular a la vida quotidiana i aportem, des de les diferents funcions socials i educatives que desenvolupem, importants factors compensatoris als nostres territoris.”

Maria Ferrer

Cervelló, Esplai Raconet

“Els esplais aporten benestar social i factors compensatoris en els barris i poblacions, i actuen com a motors de dinamització comunitària humanitzant i personalitzant la vida quotidiana de barris, pobles i ciutats.”

Carlos Camacho

Mataró, Esplai Enlleura't