La Federació Catalana de l’Esplai llença un nou curs de Directors/es de lleure infantil i juvenil per a tots aquells educadors i educadores dels Esplais.

A qui s’adreça

1.  A persones majors de 18 anys amb el títol de Monitor/a de lleure o

2.  Persones que acreditin una titulació de grau, diplomades o llincenciades en (educació infantil, primària o social)  mestres (d’educació primària, pedagogia o psicologia), i dos anys d’experiència en el món del lleure

Estructura del curs

Bloc teòric-técnic:

  • Curs intensiu de 135 hores + 40 hores on.line
  • Bloc de pràctiques:120 hores de pràctiques formatives no laborals.
  • Memòria de pràctiques.

Al finalitzar el curs s’haurà de lliurar una memòria de pràctiques, dins de les convocatories pertinetns, acompanyat del certificat de pràctiques.

Un cop passades les convocatòries s’hauran perdut les opcions de titulació.

Extracte del temari

MÒDUL 1: ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
Societat, valors i temps lliure
Infants i joves a Catalunya
Sociologia, associacions i moviment educatiu en el lleure (on-line)
Educació en la participació
Els valors i principis educatius
Planificació general i pedagògica de les activitats
Metodologies educatives: Centre d’iterès i projectres
Com elaborar un projecte? (on-line)
Elaboració i gestió de projectes
ApS (aprofundiment) (on-line)
Planificació infraestructural de les activitats de vacances
Tractament de dades sensibles, autoritzacions i comunicats
Informes i memòries: redacció de l’avaluació de projectes (on-line)
Marc jurídic per associacions
Introducció a la gestió comptable
Treball aml les famílies en el lleure
Treball coordinat amb agents educatius i socials
Màrqueting i comunicació per entitats: difusió i publicitat dels projectes
TIC, noves eines de dinamització juvenil (on-line)
MÒDUL 2 i 3 (convalidts amb els requisits 1 o 2 de l’apartat “A QUI S’ADREÇA”)
MÒDUL 4: COORDINACIÓ I DINAMITZACIÓ DE L’EQUIP DE MONITORS/ES DE LLEURE
La direcció en el lleure
L’ètica en el lleure
Organització i gestió de l’entitat del lleure
Assessorament i formació de l’equip
Les reunions i la ceva gestió (on-line)
Treball cooperatiu: optimització recursos
Seguiment i acompanyament de l’equip de monitors/es
Els rols de l’equip i la seva dinamització
Tècniques i recursos de lideratge d’un director. Els equips
Gestió del temps i control de l’estrès (on-line)
Mediació i educació per la igualtat
Educació emocional i motivació de l’equip
Treball preventiu de situacions de risc I (transtorns)
Treball preventiu de situacions de risc II (on-line)

 

Consulta el calendari del curs en el següent enllaç!