Com ens organitzem

ASSEMBLEA

És el màxim òrgan decisori de govern de la Federació Catalana de l’Esplai. La participació dels esplais és un dels seus deures socials. A l’Assemblea és on decidim les línies d’actuació anuals, aprovem l’informe de gestió, el marc d’actuació i els pressupostos. És el lloc on avaluem la gestió i les activitats de la Federació i fem propostes de futur.

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és la que s’encarrega de vetllar pel compliment del projecte de la Federació. Els representants de les entitats d’esplai hi podem participar presentant a l’Assemblea una sol·licitud avalada per l’entitat. Es dota d’un Secretariat per a fer el seguiment del pla d’actuació. Coneix els membres de la junta!

UNITATS TERRITORIALS

Les unitats territorials són el model organitzatiu de la nostra Federació en un territori concret. Els esplais participants d’una Unitat Territorial compartim el mateix pla de treball i espais d’intercanvi col·lectiu. Les Unitats Territorials estan delimitades en funció de les singularitats socials, educatives, administratives i polítiques dels territoris.

COMISSIONS PEDAGÒGIQUES I ESPAIS D'INTERCANVI

Són espais de treball transversals que tenen el repte d’impulsar i millorar la tasca educativa i social que desenvolupem els centres d’esplai. També són espais que serveixen per organitzar grans activitats col·lectives. Les comissions pedagògiques es distribueixen segons àmbits de treball : joves, suport a la discapacitat, suport a la primera infància, impuls de les TIC als esplais… .

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

Les comissions i els grups de treball es creen en funció dels interessos i de les necessitats que expressen els esplais. Cada comissió estableix el seu calendari de trobades i el seu pla de treball.

“Els nous reptes que ens planteja la societat suposen per a les entitats d’esplai la necessitat de definir noves estratègies d’intervenció. Tenim un repte col·lectiu”

Marc Alcaraz

Esplugues de Llobregat, Esplai Espurnes

“Compartir és un valor afegit que significa “pensar” més amb mentalitat global que no particular. Vol dir ser companys de viatge, totes plegades, amb altres realitats, diferents a la nostra, però orientades en la mateixa direcció”.

Sheila Beltran

L'Hospitalet i Esplugues de Llobregat, Club d'Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet