Crida d’ApS davant la COVID

El Centre Promotor d’ApS vol convidar-vos –en realitat encoratjar-vos– a participar en la crida #ApSdesdeCasa destinada a fer una activitat d’aprenentatge servei en situació de confinament i amb l’objectiu de mitigar alguna de les conseqüències de la COVID-19.

Sempre havíem pensat que l’aprenentatge servei ens feia sortir dels centres educatius per realitzar un servei a la comunitat. No podíem imaginar que hauríem de pensar projectes d’aprenentatge servei tancats a casa, tant en el moment d’idear-los com en el de realitzar-los. Però sí, això és just el què ara ens proposen.

Ja han començat a sortir projectes fets des de casa per pal·liar conseqüències de la COVID-19: fer mascaretes, escriure cartes o fer dibuixos pel personal sanitari, fer vídeos animant a usar la mascareta en la vida diària, llegir textos a gent gran via telèfon o vídeo, fer propostes per saludar sense encaixar les mans, entre d’altres. Però segur que, a més a més, hi ha possibilitats que encara no ha imaginat ningú.

Propostes que es poden fer en petits grups, usant eines de comunicació virtual i realitzant el servei sense trencar cap de les recomanacions sanitàries.

Demanar a joves i infants que ara en moments de necessitat arreu donin un cop de mà, pot ser una  experiència que els marqui per sempre. Qui contribueix a la comunitat, se’n sent part i participa.

Podeu trobar més informació sobre la crida en aquest enllaç. Us animem a participar compartint els projectes amb #ApSdesdeCasa i enviant-les per participar en el reconeixement que ens proposen.

Cuidem-nos i seguim fent créixer el suport mutu!