CAMPS DE TREBALL

Els camps de treball esdevenen un dels àmbits on es concreten un dels objectius i finalitats de la Federació Catalana de l’Esplai i de la Fundació Catalana de l’Esplai: treballar per a una ciutadania compromesa, on les persones són capaces d’assumir reptes, reflexionar críticament i actuar en l’entorn, tot buscant, de manera altruista, una repercussió positiva en la comunitat. La Federació, juntament amb la Fundació i totes les seves entitats, tenen el compromís d’impulsar propostes en el marc de la formació, seguiment, sistematització i difusió de projectes d’Aprenentatge i Servei, per tal de contribuir a millorar l’educació per a la ciutadania al nostre país.

L’Aprenentatge i Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en què els participants es formen al treballar en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. Des de la Federació, i amb el recolzament de l’Associació Catalana Cases de Colònies, es promou que els esplais organitzin aquest tipus de propostes entre les activitats de vacances per als joves de l’entitat.

L’estiu de 2014 prop de 200 joves van participar en camps de treball organitzats per la Fundació Catalana de l’Esplai. L’estiu de 2015 es portaran a terme:

  • 4 camps de treball de grups de joves d’esplais
  • 5 camps de treball per a joves d’arreu de Catalunya
  • 2 camps de treball amb joves de l’estat espanyol, en el marc d’un projecte d’emprenedoria