Un projecte per a la promoció de la salut mental

En el marc de la proposta eductiva “Estima”, des de la Federació, i juntament amb la companyia de teatre LUMO, hem desenvolupat el projecte ALBA. Aquest és una iniciativa per a la promoció de la salut mental, la validació de sentiments i la prevenció del suïcidi a partir d’una obra de teatre immersiva que s’ha realitzat a Centre Esplai, i que s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de la Fundació “la Caixa”. Un total de 140 joves de 9 esplais diferents han pogut visualitzar l’obra, aprofitant així el potencial del teatre com a eina de reflexió, sensibilització, pensament crític i transformació social. A més, s’ha format a 22 monitores i monitors i s’han fet xerrades amb les famílies de les joves que han participat del projecte per tal de poder acompanyar en la prevenció i la intervenció de manera integral i comunitària en qüestions de benestar emocional.

Considerem que la salut mental i les tasques de prevenció són imprescindibles avui dia per tal de poder acompanyar en el desenvolupament ple de les joves. Malgrat tot, la temàtica és poc present en el món educatiu, qüestió que respon en bona mesura al tabú social que hi a rere el suïcidi.  Cal recordar que, com apuntaven els informes de l’Institut Nacional d’Estadística i l’IDESCAT el 2020, “a Catalunya, la primera causa de mort entre la població de 15 a 34 anys és el suïcidi. El 25% dels adolescents reconeix haver tingut almenys una vegada ideació suïcida i el 7% haver-ho intentat”, unes xifres que s’han triplicat després de la pandèmia, i que han fet que s’encenguin totes les alarmes.

Aquestes dades constaten la importància del treball preventiu, diari i comunitari que duen a terme els esplais de la Federació arreu del territori. El esplais, que treballen amb grups estables de joves, són per a ells entorns de confiança i, en conseqüència, es converteixen en dispositius privilegiats de detecció de problemàtiques relacionades amb la gestió emocional i la salut mental. És per això que creiem necessari seguir incidint com a federació en aquestes qüestions, i de la mà d’ALBA hi seguirem aprofundint en properes convocatòries.

“a Catalunya, la primera causa de mort entre la població de 15 a 34 anys és el suïcidi. El 25% dels adolescents reconeix haver tingut almenys una vegada ideació suïcida i el 7% haver-ho intentat” unes xifres que s’han triplicat després de la pandèmia.

Helena Martin

El Crític (2020)