Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya , a través de la Direcció General de Política Lingüística , s’estan desenvolupant tot un seguit d’espais de conversa que tenen com objectiu principal que les famílies es trobin i parlin sobre temes que els preocupen alhora que es promou l’ús social de la llengua catalana. Aquests espais fomenten a més a més, la interrelació i la cohesió social als centres.

Aquest projecte s’està realitzant des de l’any 2006 i té molt bona acollida en els centres.