PROJECTE VÍDEO ESPOTS 

Cinquena edició del programa de Vídeo

Enguany portem a terme la cinquena edició del programa de Vídeo Espots amb els grups de joves. Aquest té per objectiu promoure l’ús del català entre el jovent a partir de la creació de curtmetratges. En aquest projecte els mitjans audiovisuals serveixen per manifestar les opinions i les expressions artístiques dels joves, amb el català com a llengua vehicular. Aquest projecte és possible gràcies al suport del departament de Política Lingüística de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona.

Temàtica dels vídeo espots

Totes les produccions hauran de tractar alguna qüestió relacionada amb la igualtat de gènere i la violència zero, eixos que abordem a través de la proposta educativa d’aquest any “EnCORatja’t” La idea és que els grups de joves reflexionin sobre aquesta qüestió i creïn un vídeo espot que serveixi per sensibilitzar o denunciar o reivindicar… sobre la temàtica. Des d’aquesta perspectiva el projecte es converteix en una petita iniciativa d’aprenentatge servei.

3 Fases del projecte

Primera fase

Sessió per reflexionar amb el grup de joves sobre la qüestió del gènere i la violència zero

Segona fase

Desenvolupament de dos tallers amb CàmeresiAcció. El primer taller serveix per transformar la idea en el guió de rodatge i aprendre nocions bàsiques sobre rodatge i el segon taller per fer tot el rodatge.

Tercera fase

Difusió del vídeo espot i sensibilitzar a la població sobre la qüestió de les desigualtats de gènere.

Preveiem que tots aquests vídeo espots es presentin públicament a la II Edició del festival Edufilms, cinema jove per a la transformació social, que la Federació organitzarà al mes de maig.