A Fundesplai sempre hem mantingut que la democràcia i el pluralisme; el respecte a les llibertats d’expressió, d’opinió i reunió; el diàleg i la cultura de la negociació són pilars bàsics de la convivència i de la cohesió social, a tots els nivells, i com a tals bens superiors a preservar.

Aquests dies estem vivint situacions límit i d’excepció que posen en entredit aquests valors. Per dignitat i lleialtat a les institucions i als drets dels ciutadans hem de manifestar, com vàrem fer l’any 2012, que “ens reafirmem, més que mai, en la necessitat del respecte a la voluntat popular. És l’hora de la preeminència de la política i la democràcia com a forma de resoldre els conflictes i les diferències. El dret a decidir, també en la forma d’estructuració política del país, és quelcom bàsic en aquests moments sobre el qual la ciutadania de Catalunya s’ha de manifestar. El dret a decidir és un exercici de democràcia i ciutadania”.

En aquesta situació és adient recordar aquella dita clàssica segons la qual “quan els homes estan ben governats no sol·liciten ni desitgen altra llibertat”. I és, també, moment per convidar a la serenitat i a posar ”el  seny a favor de l’audàcia oportuna”, sense demagògies, de manera crítica però responsable.

Els esdeveniments que estem vivint són completament desmesurats i suposen un retrocés democràtic i comporten vulneracions dels drets fonamentals. Per això, des de Fundesplai volem denunciar aquests fets i demanem el restabliment de la normalitat i el respecte democràtic. I per això, participarem als actes unitaris amb la resta d’entitats del país per donar suport a la democràcia i els drets fonamentals del poble català.

Fundesplai
Federació Catalana de l’Esplai 

El Prat de Llobregat, 20 de setembre de 2017