Anoia

  • Hostalets de Pierola

Esplai Les Pífies

Carrer Mestre J. Lladós, 5
esplai-pifies@hotmail.com

  • Masquefa

Esplai Giravolt

Carrer Santa clara, s/n. Recinte Rogelio Rojo
esplai.giravolt@gmail.com

“Els esplais aporten benestar social i factors compensatoris en els barris i poblacions, actuant com a motors de dinamització comunitària, humanitzant i personalitzant la vida quotidina en els barris, pobles i ciutats.”
Carlos Camacho

Esplai Enlleura't, Mataró

“Allò que fem per a l’infant, no només ho fem per al moment, sinó per a tota la vida.”
Rudolf Steiner

Filòsof, educador i artista austriac, (1861 – 1925)