Propostes Educatives

Des de fa més de 20 anys, la Federació Catalana de l’Esplai desenvolupa programes pedagògics entorn dels valors humans, adreçats prioritàriament, però no exclusivament, als centres d’esplai i entitats de lleure de Catalunya. Aquests programes són propostes d’intervenció educativa de caràcter lúdic, dramàtic, plàstic, ecològic, musical… vertebrades per centres d’interès i projectes i que es concreten en:

 

  • Un conjunt de continguts, triats especialment per ser viscuts i treballats en el marc del lleure, i adaptats a cada etapa psicoevolutiva.
  • Uns espais d’experiència i de sensibilitat on relacionar els continguts del programa: el jo individual, la família, la colla d’amics i amigues, el barri, la ciutat o el poble, la comarca, Catalunya, el món.
  • Un conjunt d’activitats al voltant de centres d’interès i de projectes, que concreten els continguts i estimulen la participació dels infants, dels adolescents, de les famílies i dels equips educatius.

Aquest curs 2017-2018 la proposta pedagògica és enCORatja’t i està centrada en l’educació dels nostres infants i joves per la igualtat de gènere i la violència zero.

enCORatja't

A través d’enCORatja’t (2017-20019) volem assumir el repte d’educar els infants i joves en els valors de la coeducació per a una societat més igualitària, lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència.

B612, per un Consum Conscient i Sostenible

b612  La proposta educativa B612, per un consum conscient i sostenible! (2013 – 2015) és un recurs didàctic per treballar l’educació del consum en el marc del lleure dels infants, joves, famílies i comunitat educativa en general.

Teixint Ciutadania Compromesa

teixintLa proposta educativa Teixint Ciutadania Compromesa (2012 – 2013) ens endinsa en l’aventura de construir projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS) per promoure una ciutadania compromesa des de l’àmbit de l’educació en el lleure.

Mandala

Mandala   Mandala (2009 – 2010) és la proposta educativa  que treballa la diversitat cultural de la societat actual i la fraternitat. És la segona proposta de la campanya Ciutadans Compromesos.

Compartir

compartir La proposta educativa Compartir, donar i rebre (2006-2007)  és una oportunitat per aprofundir en una ciutadania compromesa, i constitueix una eina per fer emergir les experiències educatives dels esplais en les quals els infants i joves actuen comprometent-se amb la societat que els envolta.

Camins

Logo sense fletxaLa proposta educativa Camins constituirà l’eix de treball dels esplais al llarg de dos cursos, 2015-2017, amb l’objectiu principal de reactivar l’excursionisme a l’esplai i afavorir l’increment d’aquesta activitat als centres.

Àgora

Logo Agora_HoritzontalÀgora (2011 – 2012) és la quarta proposta educativa de la campanya Ciutadans Compromesos. Ens  donarà eines per reflexionar entorn a la participació des de diferents àmbits, per incidir de manera particular en aquells valors  que estimulen l’aprenentatge de la participació: l’autonomia, l’autogestió i el  compromís social.

Barrinem

barrinem Barrinem (2008 – 2009) és una proposta educativa pel civisme i la convivència. S’emmarca en la campanya de Ciutadans Compromesos per impulsar el sentit de responsabilitat i compromís dels infants i els joves vers el seu entorn des del marc del lleure.

Viure i somriure

viure 2005 DEF color Viure i somriure  (2005 – 2006) constitueix una intervenció educativa de la Federació Catalana de l’Esplai en el lleure dels infants i joves, al voltant de la salut.

Entre tots i totes

Ente tots i totes (2003-2004) té per objectiu treballar i fomentar el valor de la participació
entre els infants i joves.

Esplais més Sostenibles

Segona campanya emmarcada en la Proposta Educativa B612, per un consum conscient i sostenible que té per objectiu sensibilitzar sobre l’impacte del nostre consum en el medi ambient.

Mirall

mirall   Mirall (2010-11) és la tercera proposta educativa de la campanya Ciutadans Compromesos amb l’objectiu reflexionar sobre els  reptes que tenim des del lleure, per tal que els esplais esdevinguin veritables  espais inclusius, on tothom hi tingui oportunitats d’accés, de créixer, de relacionar-se, d’aprendre en igualtat de condicions.

Eureka

eureka Eureka! el plaer de l’esforç (2007-08) és una proposta per a la intervenció educativa de la Federació Catalana de l’Esplai en el  lleure dels infants i joves, amb la finalitat d’estimular l’educació de l’esforç i el plaer a partir d’activitats amb accent científic i tecnològic.

Explorar Catalunya

explorar catalunya Explorar Catalunya (2004 – 2005) és una proposta educativa per fomentar l’excursionisme en els centres d’espla, un dels trets d’identitat més importants de l’educació en el lleure a Catalunya.

Share This