Montsià

  • Alcanar

Esplai Picaparets


Carrer Ronda del Remei 70
esplai.picaparets@gmail.com

  • La Ràpita

Associació Sociocultural Xerinola

Carrer Perot Cantador, s/n. – Casal Cultural El Maset
xerinolaesplai@gmail.com
Enllaç web

“Els esplais aporten benestar social i factors compensatoris en els barris i poblacions, actuant com a motors de dinamització comunitària, humanitzant i personalitzant la vida quotidina en els barris, pobles i ciutats.”
Carlos Camacho

Esplai Enlleura't, Mataró

“Allò que fem per a l’infant, no només ho fem per al moment, sinó per a tota la vida.”
Rudolf Steiner

Filòsof, educador i artista austriac, (1861 – 1925)