ConnectART

ConnectART és una proposta lúdico-formativa que ha emprat l’ART com a eina d’inclusió i cohesió social, desenvolupant les capacitats dels infants, apoderant-los com a col·lectiu amb capacitat per transformar el seu entorn. El projecte està vinculat a la proposta educativa nuSOS a través de l’expressió artística, s’han treballat els conceptes ciutadania global, migració i refugi, interculturalitat i diversitat des d’un enfocament de justícia global per proporcionar als infants i joves noves claus i eines de treball a través de metodologies artístiques i creatives.

A través d’aquest projecte els grups d’infants han pogut donar forma a les experiències, idees i emocions a través de l’apreciació, vivència i experimentació de l’art, promovent la iniciativa personal, la imaginació i la creativitat.

Els tallers s’han realitzat amb Creart, una organització no governamental (ONG) fundada l’any 2006 especialitzada en educació per la pau a través de l’experiència artística en els àmbits de la cooperació internacional i l’educació per a la justícia global. Les activitats s’han vinculat al marc de la justícia global situant l’anàlisi de les causes que generen les desigualtats al món i aterrar-les als barris on fem acció, on tots aquests desequilibris també tenen el seu impacte a escala quotidiana.

La Federació Catalana de l’Esplai, ha desenvolupat el projecte ConnectART durant el curs 2019-2020 gràcies a la col·laboració de Fundación “La Caixa”.

L'art com a eina de transformació social per a una ciutadania activa i compromesa amb els drets humans.

Exposició virtual d’art comunitari

A continuació podreu gaudir de l’Exposició virtual d’art comunitari ConnectART, la culminació d’un projecte on es mostra tot el treball desenvolupat pels infants de les entitats de lleure, retratant-ne la capacitat de transformació social, els aprenentatges i les experiències treballades pels nens i nenes participants.

L’exposició dona el protagonisme que es mereix a totes aquelles persones implicades en el projecte, és una mostra del poder creatiu dels nens i les nenes, que els hi ha donat l’oportunitat de mostrar- se com a ciutadanes amb capacitat de transformar el món, de sensibilitzar, etc. a través de l’art.

L’educació a través de les arts ens proporciona eines per a conèixer millor el món complex i desigual en el qual vivim i navegar-hi de forma crítica i creativa. A través dels llenguatges artístics infants i joves viuen experiències emocionals que poden contribuir a trencar estereotips, promoure el diàleg i facilitar una feina potent, alliberadora, i font de diversitat.