Paraules d'amor senzilles i tendres

Autoria

  • Fundesplai

Projecte

Tipus de recurs

Persones destinatàries

  • de 12 a 16 anys

Durada en minuts

  • 0

Espai

  • Interior

Paraules claus

Llicència

  • Reconeixement – No Comercial (by-nc)

Documents del recurs

Descripció

A través de les cançons d’amor, analitzarem de forma crítica els models afectius que predominen a la nostra societat. Aquest anàlisi ens hauria de servir per construir o reconstruir el nostre propi model de relacions.

Objectius

● Identificar i reflexionar entorn els estereotips de gènere que associen als models de masculinitat i feminitat hegemònica en un entorn proper.
● Analitzar els tòpics referents a l’amor i els indicadors que ens poden alertar de relacions de tipus abusiu o violent.
● Adoptar una actitud de rebuig davant qualsevol actitud o comportament que predisposi a l’establiment de relacions abusives.

Desenvolupament de l’activitat

Demanarem al grup que portin les seves cançons d’amor preferides. També és important que, com a educadors/es, feu una selecció d’aquelles cançons que poden ajudar a destapar algun tema de fons que us interessi particularment: les relacions basades en el domini, l’amor entre persones del mateix sexe, etc.

En petits grups repartirem les cançons i les escoltarem. Tot seguit els demanarem que escriguin en un mural el fragment més significatiu per a ells i que el representin simbòlicament. No importa si estan d’acord o no amb la idea d’amor que la cançó transmet. Justament poden triar una cançó per a manifestar el seu rebuig respecte al missatge que dóna.
Exemples de cançons: Sin ti no soy nada (Amaral), Que nadie. (Manuel Carrasco/Malú), Mujer contra mujer (Mecano), etc…

En acabat, cada grup exposarà el seu mural, escoltarem la cançó i les seves raons per haver-la triat. A partir d’aquí iniciarem el debat.
Podria passar que el debat es focalitzés en el tema dels abusos i els maltractaments.

Si fos així, us suggerim que ho aprofiteu per transmetre dos missatges importants: que tots i totes podem actuar per acabar amb aquest tipus de violència; davant de la violència, tolerància zero. Demaneu al grup que pensi què faria i què diria davant d’aquestes situacions:
1. Si tinguéssiu una relació en la que es produís algun tipus d’abús, on aniríeu i/o a qui consultaríeu per tal que us ajudés?
2. Si un amic o una amiga tingués una relació en la que es produís algun tipus d’abús, què faríeu? Què li diríeu?
3. Si tinguéssiu un amic o una amiga que hagués agredit a la seva parella, què faríeu? Què li diríeu?
4. Si fóssiu testimonis d’una agressió, què faríeu? Què diríeu?
5. Quin grau de violència contra vosaltres mateixos/es o contra els altres estaríeu disposats/des a tolerar?

Valoració

La reflexió i la valoració final hauria de servir per aprofundir en els següents aspectes:
• Les actituds de respecte envers les opinions de tothom.
• La capacitat del grup per reflexionar críticament.
• Prendre consciència que els estereotips són models de comportament basats en opinions que s’imposen, per tant, són modificables.
• Adonar-se’n de la influència que tenen els estereotips de gènere en la construcció de les relacions afectives i de la seva relació amb l’aparició de l’abús i el maltractament.
• Deixar de veure com “normals” comportaments i actituds que estan a prop de l’abús i el domini.
• Reconèixer que homes i dones tenen dret a la igualtat i al respecte de les diferències.