Mandales cooperatius

Pintar mandales és una activitat que podem fer per aconseguir la relaxació, la Pau interior i l’expressió de les emocions, així com també la cohesió de grup si el fem de manera cooperativa.

Acostuma a agradar molt als infants, fins i tot a aquells que no els agrada gaire pintar. Com que es tracta de pintar espais petits no es cansen i s’esforcen en fer-ho bé.

Fer un mandala suposa un espai…