La promesa

Activitat tipus role playing per entendre i empatitzar des de la vessant més emocional el procés migratori.