La forja d’Hefest

A partir del personatge mitològic del déu Hefest, deformat i feble de cames però gran ferrer i artista, fem una proposta amb un seguit d’activitats per reforçar l’autoconeixement i l’autoestima amb nois i noies de 8 a 12 anys.
També coneixerem Narcís, tan vanitós i orgullós només de si mateix que rebutja els altres. Amb aquest personatge aprendrem a valorar els altres positivament.