Hortalisses de paper

Conèixer les hortalisses és molt important perquè els infants prenguin consciència de com són, quines són les seves parts i què ens aporten. Amb una simple manualitat, es pot crear una verdura o fruita ben divertida!