Fragments de terra

Autoria

  • Fundesplai - 7 i TRIA

Projecte

Tipus de recurs

Persones destinatàries

  • de 3 a 16 anys

Durada en minuts

Espai

  • Interior

Paraules claus

Llicència

  • Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Descripció

La següent proposta està basada en la columna de Winogradsky, un experiment creat pel microbiòleg, ecòleg i edafòleg Serguéi Winogradsky. Us animem a crear les vostres pròpies columnes!

Objectius

  • Desenvolupar el mètode científic
  • Treballar l’observació com a tècnica d’aprenentatge
  • Conèixer les característiques dels nostres ecosistemes propers

Desenvolupament de l’activitat

Encara que no ho sembli, a simple vista dels humans, a l’interior de la Terra habiten milions de microorganismes que conformen la roda de la vida, on s’estableix el sistema natural: naixement, creixement, reproducció i mort.

Cicle infantil o comunitat d’aprenentatge de petits

Construirem tres o quatre columnes amb diferents terres, aigües i fonts de carboni orgànic (paper de diari, serradures, carn…), i sofre (closques d’ou).

Els infants poden fer les seves pròpies columnes, decidint quines terres i materials introduiran i les observaran detalladament setmana a setmana.

Es podria introduir el mètode científic, on els infants observarien, farien hipòtesis, i extraurien conclusions, refutant o verificant la hipòtesi plantejada.

Cicle inicial / mitjà o comunitat d’aprenentatge de mitjans

Amb el cicle mitjà, proposem aprofundir, tot elaborant el vostre propi quadern de camp en què poder fer els registres setmana a setmana. A més, us convidem a investigar diferents hipòtesis i així introduir el concepte científic de variables, com per exemple: “Què passa si ajunto terra d’argila amb aigua de riu? I amb aigua de mar?…”

Cicle superior o comunitat d’aprenentatge de grans

Pel cicle superior podeu estudiar la concentració relativa de gasos i les diferents capes de terra que existeixen. D’aquesta manera, es podrà observar a les columnes per entendre l’evolució dels colors, textures i olors amb el temps.

Material:

Ampolles de vidre reciclades per fer les columnes, diferents mostres de terra, paper de diari, closques d’ou, restes de carn, aigua del riu o del mar, etc.