10 Dinàmiques d’educació emocional 

Selecció de dinàmiques per promoure el reconeixement i l’expressió de les emocions i l’ètica de la cura.