Cercle del rebuig, mural de les bones paraules

Autoria

 • Daniel Sotomayor, Esplai Espurnes. Membre de la Comissió Pedagògica de la Proposta Educativa

Projecte

Tipus de recurs

Persones destinatàries

 • de 8 a 17 anys

Durada en minuts

 • 120

Espai

 • Interior

Paraules claus

  Llicència

  • Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

  Descripció

  Aquesta activitat està emmarcada dintre de la proposta educativa Encoratja’t. Una primera activitat per treballar les accions negatives que generen rebuig i una segona per permetre dir-se coses positives.

   

  Objectius

  • Visibilitzar accions negatives de rebuig.
  • Reflexionar sobre com el comportament negatiu i de rebuig condueix a l’aïllament.
  • Oferir un espai per expressar-se lliurement.
  • Compartir paraules positives entre les companyes de grup.
  • Destacar les característiques positives d’una altra persona.

  Desenvolupament de l’activitat

  1a part: Cercle Del Rebuig

  • Es disposa el grup d’infants en cercle i s’explica el funcionament.
  • Les monitores llegiran en veu alta algunes consignes o frases. En funció de si les han realitzat o no, donaran una passa endavant. Per exemple, a la frase “Alguna vegada he insultat a una companya”, es donarà una passa endarrere si és veritat i una endavant si es mentida.
  • És important que les frases es formulin de manera que les accions negatives realitzades o rebuda obliguin a fer una passa endarrere (per exemple, no seria vàlid dir “Alguna vegada he felicitat a una companya”, ja que, en cas de ser veritat, obligaria a fer la passa endarrere).
  • Això és degut a que, al finalitzar aquesta part de l’activitat, les persones que han patit moltes accions negatives o que les han realitzat hauran acabat a l’exterior del cercle, més separades de la resta, mentre que aquelles persones que no ho han patit o no les han realitzat, acaben al centre, més properes entre elles.
  • Quan l’equip cregui convenient, aturarà l’activitat i demanarà al grup què observa, on està situat cadascú i cadascuna, quantes persones tenen a prop…
  • Es pot dirigir la conversa de manera que quedi en evidència que un comportament negatiu genera aïllament, allunya de la resta de persones, etc.

  2a part: Mural de les Bones Paraules

  • En un espai amb una pissarra gran o un espai per escriure (paret, mural…) es demana a cada persona del grup que escrigui tres paraules positives que li agradaria dir-li a un altre company o companya (pot ser una qualitat de la persona, una expressió, etc. Per exemple: ets valent o valenta, m’ajudes a fer coses, et preocupes pels altres…). IMPORTANT! No s’ha de dir la persona a la qual escrivim.
  • Quan s’acaba d’escriure, ens separem de la paret/mural i ens posem en línia observant-lo des d’una certa distància.
  • La monitora demanarà que aixequi la mà qui vegi alguna paraula amb la qual se senti identificat o identificada.
  • A continuació, de manera individual, es col·locarà cada membre del grup entre el mural i la resta del grup, d’esquenes al mural i mirant a les companyes. Qui vulgui, li llegirà les paraules que li agradaria dir-li. Poden ser les mateixes que ha escrit o unes altres, en funció del grup. En acabar, es preguntarà a la persona com se sent.
  • Es repeteix amb tot el grup.
  • En acabar, es farà una petita reflexió sobre com la gent se sent en funció de si diem coses positives i negatives, comparant amb la primera part de l’activitat.

  Valoració

  • A tenir molt en compte les opinions i les participacions del grup.
  • Les vivències personals que puguin aportar seran una bona mostra de que estan aplicant el que parlen durant l’activitat a la seva vida personal.
  • L’expressió corporal de les participants serà un bon indicador de l’estat d’ànim de cadascú.

  Observacions

  • En tractar-se d’una activitat amb molta càrrega personal i emotiva, s’ha de procurar mantenir un ambient tranquil i de confiança.
  • És necessària una preparació prèvia del grup per tal d’assolir una relació entre els membres del grup suficient com per sentir-se lliures d’expressar-se amb sinceritat.
  • S’ha de moderar el debat i la reflexió permetent que tothom participi i vigilant les expressions negatives directes, però sense tallar els moments en que algú necessiti dir alguna cosa tal com la sent.
  • Si es deixen clares les normes a l’inici de l’activitat (no podem riure del que expliquen els altres, no farem un concurs per veure a qui li diuen més coses…) no ha d’haver-hi cap problema.

   

  Recursos: