El dòmino de les emocions

Autoria

  • Fundesplai

Projecte

Tipus de recurs

Persones destinatàries

  • de 6 a 12 anys

Durada en minuts

  • 20

Espai

  • Exterior

Paraules claus

Llicència

  • Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Documents del recurs

Descripció

Competència de vinculació: Consciència emocional

“El dòmino de les emocions” consisteix a associar una emoció a cada situació i anar-ho comentant, tenint en compte que hi poden haver diferents emocions associades a cada situació

Objectius

  • Associar l’emoció amb la situació correcta.
  • Identificar l’emoció que genera en vers a la situació.

Desenvolupament de l’activitat

Abans de començà la dinàmica el/la monitor/a crearà un dominó en paper o cartó. En qual en un costat hi haurà escrit una emoció i en l’altre costat una situació que pugui provocar una altra emoció diferent.

El/la monitor/a explicarà els infants que hauran de busca la peça que posseeix l’emoció adequada que provoca la situació i anar adjuntant-les.

A cada associament de fitxa del dòmino el/la monitor/a anirà preguntant si a cada situació poden haver diferents emocions associades i si ho poden relacionar amb aspectes de la seva vida quotidiana.

Valoració

  • Ha associat correctament l’emoció amb la situació?
  • Ha raonat la seva elecció?

Observacions

Els materials que es necessiten per dur a terme aquesta activitat són les fitxes del dòmino.

 

Adaptació:

El/la monitor/a disposarà de dos dòminos diferents un que són pels alumnes de 8 a 12 anys i un altre que són pels alumnes de 6 a 8 anys.

Aquesta i altres activitats relacionades les trobaràs a la guia d’activitats d’educació emocional.