Mandales

Competència vinculada: Regulació emocional
La paraula mandala designa una imatge organitzada al voltant d’un punt central. És una manifestació simbòlica de la psique humana. En totes les èpoques, la humanitat ha creat mandales: plans de ciutats, decoracions de vestits i rosetons de les catedrals, etc. Nombrosos exemples de mandales es troben a la natura, des de l’organització de les flors fins al …